TodorovićS. (2018) „Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 23(1). doi: 10.3986/JZ.23.1.6842.