TorkarS. (2015) „Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 4(1). doi: 10.3986/jz.v4i1.2725.