KoletnikM. (2015) „Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 7(1-2). doi: 10.3986/jz.v7i1-2.2661.