JazbecH. (2015) „Slovensko fôkselj (m.), gen. -na in sorodne besede“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 7(1-2). doi: 10.3986/jz.v7i1-2.2654.