KeberJ. (2015) „Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 8(2). doi: 10.3986/jz.v8i2.2628.