Majdič, V. (2015) „Imena vasi in mest v Sloveniji“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 8(2). doi: 10.3986/jz.v8i2.2623.