Šivic‑DularA. (2015) „13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 9(2). doi: 10.3986/jz.v9i2.2598.