Šivic‑DularA. (2015) „Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 9(2). doi: 10.3986/jz.v9i2.2586.