ŠekliM. (2015) „Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 10(2). doi: 10.3986/jz.v10i2.2571.