GantarP. (2015) „David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 11(1). doi: 10.3986/jz.v11i1.2563.