ŠekliM. (2015) „Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 11(2). doi: 10.3986/jz.v11i2.2545.