JazbecH. (2015) „Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 12(2). doi: 10.3986/jz.v12i2.2526.