WeissP. (2015) „Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2514.