TorkarS. (2015) „Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2513.