Петрович ШульгачВ. (2015) „*Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2512.