ŠrámekR. (2015) „Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2511.