Šivic‑DularA. (2015) „Psl. *stьgna v slovenskih govorih“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2509.