SkubicM. (2015) „Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2502.