SelimskiL. (2015) „Osebno ime Venceslav in njegove različice v bolgarski antroponimiji“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2501.