PuntinM. (2015) „Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2500.