MańczakW. (2015) „Lažna arhaičnost obrobnih območij“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2496.