P. LemcjugovaV. (2015) „Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2495.