Legan RavnikarA. (2015) „Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2494.