Kozar‑MukičM. (2015) „Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2493.