KeberJ. (2015) „Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2490.