JakopT. (2015) „Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2488.