FurlanM. (2015) „K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2485.