Cvetko OrešnikV. in OrešnikJ. (2015) „Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2480.