CieślikowaA. in MalecM. (2015) „Dajanje „literarnih” imen na Poljskem“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2479.