KosiM. (2015) „Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 16(2). doi: 10.3986/jz.v16i2.2414.