NartnikV. (2015) „K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 17(2). doi: 10.3986/jz.v17i2.2382.