KernB. (2015) „Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 17(1). doi: 10.3986/jz.v17i1.2367.