ŽeleA. (2015) „Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 17(1). doi: 10.3986/jz.v17i1.2362.