TorkarS. (2015) „Predoslje in Prelosno (45 let pozneje)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 18(2). doi: 10.3986/jz.v18i2.2334.