Weiss, P. (2023) „Ob jubileju Janeza Kebra“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(2), str. 375–378. doi: 10.3986/JZ.29.2.18.