Legan Ravnikar, A. (2023) „Jezikoslovna različnost Branke Tafra“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(1), str. 185–192. doi: 10.3986/JZ.29.1.11.