Andres, I. (2023) „Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(1), str. 149–162. doi: 10.3986/JZ.29.1.08.