Žibred M. (2023) „Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(1), str. 127–147. doi: 10.3986/JZ.29.1.07.