Furlan, M. (2023) „Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(1), str. 65–89. doi: 10.3986/JZ.29.1.04.