Unuk, D. (2023) „Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 29(2), str. 37–75. doi: 10.3986/JZ.29.2.02.