Jakop, T. (2022) „Zgodbe, ki ustvarjajo prostor v zgornjem Obsotelju“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 28(1), str. 189–191. doi: 10.3986/JZ.28.1.13.