Perdih, A. (2021) „Indikatorji pri homografih na portalu Franček“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(2), str. 7–21. doi: 10.3986/JZ.27.2.01.