FurlanM. (2021) „Akademik prof. dr. Goran Filipi (1954–2021)“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 247-250. doi: 10.3986/JZ.27.1.16.