JakopT. (2021) „Narečje z ljudsko glasbo in plesnim izročilom Dekanov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 237-242. doi: 10.3986/JZ.27.1.14.