WtorkowskaM. (2021) „Tvorjenje poimenovanj za ženske nosilke poklicev, nazivov in funkcij v poljščini in slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 87-102. doi: 10.3986/JZ.27.1.05.