Makarova TominecI. (2021) „Težave pri usvajanju ruskega besedja in novi rusko-slovenski slovar za začetnike“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 63-86. doi: 10.3986/JZ.27.1.04.