MetercM. (2021) „Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 45-58. doi: 10.3986/JZ.27.1.03.