MeršeM. (2021) „Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 27-44. doi: 10.3986/JZ.27.1.02.