FilipiG. (2021) „Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 27(1), str. 7-26. doi: 10.3986/JZ.27.1.01.