Todorović, Suzana. 2020. „Osnovna Slovnica Miljskega istrskobeneškega Govora: Glagolski časi in Izbrane Glagolske Oblike“. Jezikoslovni Zapiski 26 (2). Ljubljana, Slovenija, 61-73. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.05.